GÖLCÜK VİZYON 2023 PROJESİ’NİN 2. KİTABI GÖLCÜKLERLE BULUŞTU

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi ortaklığıyla yürütülen, Gölcük Vizyon 2023 Projesi’nin uygulamaya geçirilen ilk projesi olan Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi, II. dönemini tamamlarken Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın kitabından sonra “Gölcük Somut Olmayan Kültür Mirası” kitabını, Gölcüklülerle buluşturdu.

 

Kitabın tanıtım lansmanı 18 Ocak tarihinde Gölcük’te, Tarihi Kervansaray’da yapıldı. Yoğun katılımın olduğu lansmanda söz alan Gölcük Vizyon 2023 Projesi’nin üniversitemiz koordinatörü Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali DEMİRCİ,  Gölcük Vizyon 2023 Projesi’nin önemi ve gerekliliği üzerine önemli mesajlar verdi. DEMİRCİ, öğrencilere, bu tür projelere daha üniversiteye gelmeden lise düzeyindeyken katılmaları için çağrıda bulundu. Gölcük Belediye Başkan Vekili İsmail GENÇDEMİR, Kültür Mirası kitabının kazandırılmasında emeği geçen Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge SARAL, Fatih BAYRAM ve Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından Tülin Bozkurt CENGİZ ‘e katkılarından dolayı çiçek verdi. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin ŞENTÜRK ise “Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin” kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak böylesi bir projeyi kente kazandıran Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis AYGÜN’e ve Tülin Bozkurt CENGİZ’e teşekkür etti.

Kitap 2 Yıllık Bir Çalışmanın Ürünüdür

Kitap, Gölcük Vizyon 2023 Projesi kapsamında, Fen Edebiyat Fakültemizin öncülüğünde, İki yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Tülin Bozkurt CENGİZ başkanlığındaki ekip, Gölcük köylerinde yaptıkları saha çalışmalarıyla, Gölcüklülerin biriktirdiği deneyimleri, tanıklıkları, kültürel pratikleri, öyküleri ve tüm bunlara destek sağlayacak kişisel fotoğrafları, çeşitli sembolik materyalleri derleyerek kayıt altına aldı. Projenin saha çalışması kısmında Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden 33 öğrenci aktif olarak çalıştı. Projenin saha ve arşiv taramaları kısmına, Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Erdal ÜNAL, Arş. Gör. Hüseyin KÖKER ve Felsefe Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Fehmi ÜNSALAN da katkı sağladı.

Gölcük Somut Olmayan Kültür Mirası Kitabı Nasıl Bir Kitaptır?

13. bölümden oluşan ve Sn. Rektörümüz Prof. Dr. Sezer Şener KOMSUOĞLU’nun “Üniversite-Kent İlişkisi”; Gölcük Belediye Başkanı Sn. Mehmet ELLİBEŞ’in “Gölcük İçin Gölcük Vizyon 2023” ve Gölcük Kent Konseyi Başkanı Sn. Metin ŞENTÜRK’ün “ Kenti Kültür Kapsamında Ele Almak” yazılarıyla başlayan kitabın ilk bölümü, Belediyeciliğin tarihine, ikinci bölümü Gölcük Vizyon 2023 Projesi’nin tanıtımına üçüncü bölümü ise Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Halis AYGÜN’ün “Kent Kimlikleri’nin Korunmasında Fen Edebiyat Fakültelerinin Fonksiyonu”, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. A.Tuba ÖKSE’nin “Eski Önasya’da Yeni Yıl ve Hasat Bayramları”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr.Esat HARMANCI’ nın “Türk Kültüründe Matem” ve Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Sema ORSOY’un “ İslami Dönem Öncesi Türk Kültürü” yazılarına ayrıldı.

Kitabın diğer bölümlerinde ise “Gölcük’te Geçiş Dönemleri (Doğum-düğün ve ölüm), İnanışlar, Doğa Yasalarını Etkileme, Halk Yazını ve Dile İlişkin Kalıplar, Şenlikler-Festivaller-Yarışlar,Uğurlama, Karşılama, Ürün ve Bereket Törenleri, Yemek Kültürü, Geleneksel Meslekler ve Halk Dansları’na yer verildi.

DSC_3403

Reklamlar
Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

GÖLCÜK BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI SERİSİNDE İKİNCİ ADIM: “GÖLCÜK KÖYLERİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI” KİTABI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Gölcüklüler Bu Kitabı Çok Sevecek…

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğiyle yürütülen Gölcük Vizyon 2023 Projesinin uygulamaya geçirilen ilk projesi olan Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ikinci kitabı için geri sayım başladı.
Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ikinci ürünü olan ve Gölcüklülerin sabırsızlıkla beklediği Gölcük Köyleri Somut Olmayan Kültür Mirası kitabı tamamlandı. Bu kitap, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Tülin Bozkurt CENGİZ başkanlığındaki ekip, Gölcük Kent Konseyi’nden Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge SARAL ve Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nden Şule ŞENOL’un işbirliğiyle yaklaşık iki yıldır Gölcük köylerinde yürütülen saha çalışmaların sonunda ortaya çıktı. Kitapta Gölcük kentinin somut olmayan kültür mirasını oluşturan “aile, akrabalık ilişkileri, doğum, ölüm ve düğün törenleri, destanlar, masallar, halk şiirleri, türküleri, fıkraları, atasözleri, tekerlemeler, bilmeceler, ağıtlar, maniler, seyirlik köy oyunları, çocuk oyunları, halk hekimliği, bayram törenleri, uğurlama, karşılama, ürün ve kutlama törenleri, alkış, kargış ve lakaplar, yemek kültürü gibi kültürel öğeler yer aldı.
Gölcük kitabı Gölcüklülerin katkılarını bekliyor…
Kitaba katkı sunmak isteyen Gölcüklüler 20 Eylül 2012 tarihine kadar golcukdepo@gmail.com ve kulturelmirasofisi@gmail.com adreslerine isim belirtmek kaydıyla bilgi, belge ve fotoğraf ya da görüş ve öneri gönderebilirler.

KATKI SUNMAK İSTEYENLER İÇİN
GÖLCÜK SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI KİTABININ
KONU BAŞLIKLARI:
GÖLCÜK’TE AİLE VE AKRABALIK

Gölcük’te Evlilik Türleri
Görücü Usulü Evlenme
Taygeldi Evlilik
Kız Kaçırarak Evlenme
Dışarıdan Evlenme Kuralı
İç Güveysi Evlilik
Tercihli Evlilik
Tanışıp Anlaşarak Evlenme
Gölcük’te Düğün Gelenekleri
Evlilik İsteğini Bildirme
Görücülük
Kız İsteme
Söz Kesme
Nişan
Çeyiz Serme
Okuntu
Gelin Hamamı
Kına Gecesi
Damat Hamamı- Damat Tıraşı
Gelin Alma
Düğün Sonrası
Gölcük’te Sünnet Düğünü

GÖLCÜK’TE İNANIŞLAR
Büyüler
Ak büyüler-Kara büyüler
Temas Büyüsü-Taklit Büyüsü
Yatırlar
Düş Yorumları
Güneş, Ay ve Yıldızlar Üzerine İnanmalar
Dağlar, Kayalar, Su Kaynakları, Göller ve Irmaklarla ilgili İnanmalar
Bitkilerle İlgili İnanmalar
Hayvanlar Üzerine İnanmalar
Konut ve Barınaklar Üzerine İnanmalar
Sayılar Üzerine İnanmalar
Haftanın Günleri, Yılın Ayları, Gün ve Gece Üzerine İnanmalar
Yağmur, Dolu, Fırtına gibi Doğa Olaylarına Ait İnanmalar

GÖLCÜK’TE DOĞA YASALARINI ETKİLEME

Uğur ve Bereket
Fal ve çeşitleri
Nazar İnancı ve Korunma Yolları
Halk Hekimliğinde Sağaltma Yöntemleri
İnsan Sağaltma: Ocaklık, berberlik: diş, sünnet, sınıkçılık: kırık, çıkık, üfürükçülük: muska, nazar, hacamatçılık, sülükçülük
Hayvan Sağaltma
Bitki (dal)Sağaltma
Halk Takvimleri

GÖLCÜK’TE GEÇİŞ DÖNEMLERİ
Doğum
Düğün
Ölüm

GÖLCÜK’TE ÖRGÜTLER

Delikanlı Örgütü
Ocaklar
Ferfeneler (Yiyeceği Ortaklaşa Sağlanan Toplantı, Eğlence)

GÖLCÜK’TE HALK YAZINI

Destanlar
Efsaneler
Masallar
Halk Masalları
Halk Şiirleri
Türküleri
Fıkralar
Atasözleri
Tekerlemeler
Bilmeceler-bulmacalar
Ağıtlar
İlahiler
Maniler

GÖLCÜK’TE OYUNLAR
Silah atışları
Güreş
At yarışı
Köy Seyirlik Oyunları
Çocuk Oyunları
Oyuncak
Eğlencelik Oyunlar
Halk Dansları

GÖLCÜK’TE UĞURLAMA, KARŞILAMA, ÜRÜN VE KUTLAMA TÖRENLERİ

Askere uğurlama ve karşılama
Hacı uğurlama ve karşılama
Hıdırellez
Yağmur duası
Ad koyma
Tırnak kesme
Saç kesme

GÖLCÜK’TE DİLE İLİŞKİN KALIPLAR

Kargışlar (beddualar)
Alkışlar (dualar)
Takma adlar (lakaplar)
Islıklar

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bir ” ÇINAR ” daha devrildi

Gölcük ‘ün hafızalarından biri olan, İcadiye Köyünde yaşayan ve köyün dedesi olarak bilen Cabbar Küçükateş dün hayata gözlerini yumdu. Köyün geçmişine dair hafızası ile bizleri şaşırtan, çalışmamız boyunca bizleri evinde ağırlayan ve bu süreç boyunca her daim bize yardımcı olan Cabbar Küçükateş’i köyün Cabbar Amcası olarak tanımıştık.
Bizlere gülümseyen yüzünü, hoş sohbetini ve seni unutmayacağız.

Gölcük Kültürel Miras Ofisi olarak, Cabbar Amca’ya Allah’tan Rahmet dilerken,ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz…

 

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

GÖLCÜK VİZYON 2023 PROJESİ VE OLBİA’DAN SULTAN ANNE’YE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖLCÜK’TE KADIN KİTABI’NA TV41’DEN BÜYÜK İLGİ

GÖLCÜK VİZYON 2023 PROJESİ VE OLBİA’DAN SULTAN ANNE’YE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖLCÜK’TE KADIN KİTABI’NA TV41’DEN BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğiyle yürütülen Gölcük Vizyon 2023 Projesi’nin uygulamaya geçirilen ilk alt projesi olan Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi ilk ürününü vermiş ve Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın kitabı, 25 Nisan 2012 tarihinde Kazıklı Kervansaray’da yapılan bir etkinlikle Gölcüklülerle buluşmuştu.
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin aktif rol aldığı ve yürütücülüğünü üstlendiği Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ilk ürünü olan Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın kitabı 17 Mayıs 2012 tarihinde saat 08.30’da Tv41’de Abdullah YILDIRIM tarafından sunulan “Güne Merhaba” programının ana konusu oldu.
Fen Edebiyat Fakültesi adına projeyi yürüten Arkeoloji Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Tülin Bozkurt CENGİZ’İN konuk edildiği programda, Gölcük Vizyon 2023 Programı, Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi ile Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın kitabı üzerine yaklaşık 1 saat süren bir söyleşi yapıldı. Söyleşi sırasında, projenin ikinci ürünü olacak olan Gölcük Köyleri Somut Olmayan Kültür Mirası kitabının da yakında Gölcüklülerle buluşacağı müjdesi verildi. Bu kitabın içeriğinde Gölcük Köylerinden derlenmiş halk türküleri, maniler, bilmeceler, bulmacalar, çocuk oyunları, seyirlik oyunları, doğum-düğün-ölüm ritüelleri, karşılama, bereket ve uğurlama törenleri gibi somut olmayan kültür ögelerinin yer aldığı bilgisi verildi.
Projeye ve kitaba karşı duyduğu ilgiyi her fırsatta dile getiren Abdullah Yıldırım, böyle bir çalışmaya rehberlik ettiği için Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine, Fen Edebiyat Fakültesi’nin Gölcük köylerinde gece gündüz çalışan öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kitap Piramit FM’de

Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten günümüze Gölcük’te Kadın kitabı 16. 05. 2012 tarihinde Kocaeli, Adapazarı, Bolu, Bursa, Zonguldak, İstanbul Anadolu Yakası, Bilecik, Kütahya,Eskişehir, Tekirdağ ve Düzce’de yayın yapan 100.3 PİRAMİT FM’de 14.00 ‘da yayınlanan “Demet’le Keyfe Keder” programının da ana konusuydu.

Kocaeli Üniversitesi adına Tülin Bozkurt CENGİZ, Gölcük Kent Konseyi adına Bilge SARAL ve Gölcük Belediyesi adına Şule Şüheda Şenol’un konuk edildiği programda,  Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın kitabının hazırlanış süreci ve kitabın konusunu oluşturan kadın hikayeleri üzerine 1 saati aşkın bir süre söyleşi gerçekleştirildi.

 

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

GÖLCÜK BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI SERİSİNDE İKİNCİ ADIM: “GÖLCÜK KÖYLERİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI” KİTABI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğiyle yürütülen Gölcük Vizyon 2023 Projesinin uygulamaya geçirilen ilk projesi olan Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ikinci kitabı için geri sayım başladı.
Gölcük Vizyon 2023 Projesi kapsamında ikinci dönemini doldurmak üzere olan Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ilk ürünü olan “Kraliçe Olbia’dan Sultan Anneye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın” kitabı 25 Nisan tarihinde Kazıklı Kervansaray’da düzenlenen bir etkinlikle Gölcüklülerle buluşmuştu. Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi kapsamında yapılan saha çalışmaları sırasında derlenen ortak temalı kadın hikâyelerinden oluşan kitap gerek üniversite gerekse kent çapında büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.
Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ikinci ürünü olacak olan Gölcük Köyleri Somut Olmayan Kültür Mirası kitabında ise finale yaklaşıldı. Bu kitap için Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Tülin Bozkurt CENGİZ başkanlığındaki bir ekip, yaklaşık iki yıldır Gölcük köylerinde saha çalışmaları yürütüyor. Kitapta, Gölcük kentinin somut olmayan kültür mirasını oluşturan “aile, akrabalık ilişkileri, doğum, ölüm ve düğün ritüelleri, destanlar, masallar, halk şiirleri, türküleri, fıkraları, atasözleri, tekerlemeler, bilmeceler, ağıtlar, maniler, seyirlik köy oyunları, çocuk oyunları, halk hekimliği, bayram törenleri, uğurlama, karşılama, ürün ve kutlama törenleri, alkış, kargış ve lakaplar, yemek ve giysi kültürü gibi kültürel ögeler yer alacak.

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

“Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın” Kitabı Gölcüklülerle Buluştu

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliği ile yürütülen Gölcük Vizyon 2023 Kapsamındaki Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ilk ürünü olan “Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın “ kitabı dün Kazıklı Kervansaray’da yapılan geniş katılımlı bir etkinlikle Gölcüklülerle buluştu.

Kitabın Gölcüklülerle buluşma etkinliğini, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kız Meslek ve Teknik Lisesi birlikte hazırladı. Etkinlik, Değirmendereli ünlü kadın şair Fatma Türk Kuşkaya’nın kadın temalı bir şiirini, sahnede okumasıyla başladı. Şiir dinletisinin ardından Gölcük Kaymakamı Adem YAZICI, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet ELLİBEŞ, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Arif DEMİR, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis AYGÜN ve Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin ŞENTÜRK, etkinliğe ve kitaba dair anlamlı konuşmalar yaptılar.
Protokol konuşmalarının ardından Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından proje yürütücüsü Tülin Bozkurt Cengiz söz aldı. Konuşmasına Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi ‘nin amacı, hedefleri ve önemi hakkında bilgi vererek başlayan Bozkurt Cengiz, kadınların kültürel kimliğin koruma kalkanı olduğunu, bu yüzden Kent Kimliği projesinin ilk kitabının kadınlara armağan edildiğini belirtti.
Tülin Bozkurt Cengiz’in konuşmasından sonra etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Kız Meslek ve Teknik Lisesi öğretmenlerinden Fatih Çoban, Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın Kitabı’nın yazarları ve kitaba konu olan kadınları sahneye davet etti. Bu esnada etkinlik komitesinin misafirlere bir sürpriz hazırladığı anlaşıldı. Sahneye Gölcüğün tarihin derinliklerinden Gölcükle ilişkisi olan kadın karakterle, Olbia, Romalı Tatia, Mihrişah Valide Sultan ve Kurtuluş Savaşı’nın kadın komutanı Kara Fatma’yı canlandıran Kız Meslek Lisesi öğrencileri çıktı.

Etkinliğin bu bölümünde davetlilerden çoğu gözyaşlarını tutamadı.
Etkinlikten sonra Gölcük yerel lezzetlerinin ikram edildiği kokteyle geçildi.

Uncategorized içinde yayınlandı | 1 Yorum

ESKİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL BARIŞ’TAN MİRAS OFİSİNE ANLAMLI ZİYARET

Eski Gölcük Belediye Başkanı İsmail BARIŞ, dün Kültürel Miras Ofisi’ni ziyaret etti. BARIŞ, Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge SARAL, Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi yürütücüleri Tülin B. Cengiz, Ayşin TÜFEKÇİOĞLU, Gölcük Kaymakamlığı AB İlçe Koordinatörü Ümran CEYHAN , Gölcük Kız Meslek ve Teknik Lisesi Müdüresi Yasemin URGANCI, Gölcük Kız Meslek ve Teknik Lisesi Coğrafya Öğretmeni Fatih Çoban ile Gölcük tarihi ve kültürü üzerine sohbet etti, bilgilerini paylaştı. Gölcüklülerin kendi tarihini öğrenmeleri gerektiğinin yıllar önce de altını çizdiğini belirten BARIŞ, Gölcük Belediyesi’nin üniversitenin rehberliğinde başladığı projeyi çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Gölcük Kültür ve Doğa Envanteri Saha Çalışması Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla  “Gölcük Vizyon 2023 Projesi Kapsamında Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyet Projesi’nin Kültür ve Doğa Envanteri Çalışmaları ivme kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından AyşinTÜFEKÇİOĞLU ve Tülin Bozkurt CENGİZ başkanlığındaki iki ayrı ekip tarafından Gölcük köylerinde yürütülen saha çalışmaları, Gölcüklülerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Ayşin TÜFEKÇİOĞLU ve ekibi Doğa Envanteri çalışması için önce Değirmendere’ye ardından da Saraylı Köyü’nde taramalar gerçekleştirdi. Tülin B. CENGİZ ve ekibi Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge SARAL ile birlikte ise Nüzhetiye Köyü’nde saha taramaları gerçekleştirdi.  Nüzhetiye Köyü Muhtarı Mehmet Sertoğlu’na  ve Nüzhetiye Köyü’nden olan Ulaşlı Öğretmen Lisesi Müdürü Müfit Ulusoy’a değerli katkılarıyla köyün tarihi ve kültürel mirası hakkında çok önemli bilgilere ulaşıldı.

Çalışmalar Miras Ofisi’nde de Yoğunlaştı

Çalışmalar, köylerin yanı sıra Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin Adnan Menderes İşhanı’ndaki çalışma ofisinde de devam ediyor. Gölcük’ün tarihi ve kültürel mirasına dair bilgi ve belge sahibi olan Gölcüklüler, ofisimizde Miras Ofisi asistanlarıyla birlikte çalışmalara katkı sunuyor.

 

Uncategorized içinde yayınlandı | 1 Yorum

Gölcük Somut Olmayan Kültür Mirası ve Gölcük Doğa Mirası Veri Tabanı Programı’nda Finale Yaklaşıldı

“Gölcük Vizyon 2023 Projesi Kapsamında Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyet Projesi” nin merkez üssü olan Kültürel Miras Ofisi’nde hummalı bir çalışma devam ediyor.

Gölcük kent kimliğinin temel bileşenleri olan tarih, kültür ve doğa verilerinin kayıt altına alınacağı Gölcük Kültür ve Doğa Envanteri Veri Tabanı Programları, Kocaeli Üniversite Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerinden proje asistanları, Cihangir Han Kazancı ve Ahmet Burak Çanakçı tarafından gerçekleştiriliyor. Kazancı ve Çanakçı’nın hazırladıkları bu özgün veri tabanı programı mayıs ayı içinde tamamlanacak ve Gölcüğün tarihi, kültürel ve doğal mirası kayıt altına alınmış olacak.

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük Kitabı Tamamlandı…

“Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Geçmişten Günümüze Gölcük’te Kadın” Gölcük Vizyon 2023 Projesi Kapsamında Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi’nin ilk ürünü olarak Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ile Gölcük Kent Konseyi’nin Gölcüklü Hanımlara “8 Mart” armağanı olarak hazırlandı.

 

Bir kentin tarihsel ve kültürel kimliğine yön vermiş kadınların varlığını fark ettirmeyi amaçlayan projenin, bir güç birliğinin mahsulü olan kitap, Gölcük Kaymakamı Adem YAZICI’ nın eşi Muteber YAZICI ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet ELLİBEŞ’ in eşi Feriha ELLİBEŞ’ in 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel verdiği resepsiyonda proje yürütücüsü Kocaeli Üniversitesi öğretim elamanlarından Tülin Bozkurt CENGİZ tarafından Gölcüklü kadınlara tanıtıldı.

 

Gölcüğün içinde bulunduğu körfezin kraliçesi Olbia’ dan, Romalı Tatia’ a, Mihrişah Valide Sultan’dan, Milis Komutanı Kara Fatma’ya; Halide Edip Adıvar’ın kız kardeşinden sadrazam, kadı torunlarına, halk hekimlerden, pazarcılardan, kaportacılara; belediye başkanlarına, bayramlarda çocuklara kağıttan elbiseler diken öğretmenlere birbirinden farklı ama gerçek ve samimi kadın hikayelerinin ve tiplemelerinin yer aldığı kitabın çok sevileceğini ifade eden Tülin Bozkurt CENGİZ kitapla ilgili şu bilgileri verdi:

 

Kitap,Gölcük Vizyon 2023 Projesinin ruhuna uygun olarak bir güçbirliğinin ürünüdür. Kitabın önsözlerini Gölcük Belediye Başkanı Mehmet ELLİBEŞ, Gölcük Kaymakamı Adem YAZICI, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin ŞENTÜRK ; Kocaeli Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Arif DEMİR ve Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis AYGÜN yazdı.

 

Temel olarak üç bölümden oluşan kitapta yaşadığımız coğrafyanın geçmişten günümüze kadın tarihini irdeleyen birinci bölümü ise Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. A.Tuba ÖKSE, Yrd. Doç. Dr. Sema ORSOY, Öğr. Gör. Ayşin TÜFEKÇİOĞLU, Tülin BOZKURT CENGİZ ve A.İ.İ.T Enstitüsü’nden Sıdıka CEBECİ tarafından kaleme alındı. Bu bölümde Anadolu kadınının tarihin tozlu sayfalarına saklanmı varlığını anlatılmaya çalışıldı : Mısır Kralı Ramses’in kızkardeşim diye hitap ettiği Hitit Kraliçesi Puduhepa’dan eşleriyle birlikte kılıç kuşanıp savaşa katılan Selçıklu kadın  sultanlarına; Osmanlı’da kendisini zorla evlendirmek isteye babasını kadıya şikayet eden genç kızlardan; daha 1500 lü yıllarda cerrahlık yapan Küpeli Hatun’a, tarihe şerriyle yazılmış Hürrem Sulta’nın en zayıf tarafına…

 

 

Kitabın ikinci bölümü ise Gölcüklü kadınların kaleminden damlayan satırlarla oluştu… “Kadının, kadınlığın ve 8 Mart’ı anlatıldığı ikinci bölümü Gölcük Belediye Başkanı Mehmet ELLİBEŞ’in eşi Feriha ELLİBEŞ, Gölcük Kaymakamı Adem YAZICI’nın eşi Muteber YAZICI, Gölcük Belediyesi İmar Müdürü Berrin ÖZDİL, Gölcük Kaymakamlığı  AB İlçe Koordinatörü Ümran CEYHAN, Gölcük Kadınlar Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Nursel Ölmez Ateş, Gölcük Kız Meslek Müdüresi Yasemin URGANCI, VKV Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi Kültür ve Sanat Yönetmeni Pınar ÇİMEN ve kitabın koordinatörü Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge SARAL yazdı.   Kitaptaki belgelerin Osmanlıca çevirilerini ise Ahmet NAMOĞLU yaptı. Kitabın üçüncü ve son bölümü ise  “Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ye Gölcüklü Kadınlar”a ait biyografik küçük öyküler ve fotoğraflardan oluştu.

 

8 Mart Dünya Kdınlar Günü’nde Gölcüklü kadınlara armağan edilen Kraliçe Olbia’dan Sultan Anne’ Kitabı Geçmişten Günümüze Gölcük Kitabı baskıdan çıkar çıkmaz bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Fotograflar içinde yayınlandı | Yorum bırakın